84511

Inese ZlaugotneMg.sc.ing., pieaugušo izglītības iestāde “Radošuma pils” - vadītāja, lektore.Siguldas valsts ģimnāzija - direktora vietniece, karjeras konsultante, jomas vadītāja,Ērgļu vidusskola - skolotāja.


Manuprāt, svarīgi ķerties pie izaicinājuma, lai kāds tas arī būtu un tūlīt, bez gumijas stiepšanas. Drosmīgi, rotaļīgi un protams stabili sistēmā darbojoties, sarindojot visu “tabulās”. Labprāt savu iegūto pieredzi nododu kolēģiem, īpaši domājot par patstāvības un uzņēmības veicināšanas iespējām skolā skolēniem.

Piedāvās kursu tēmas:

  • Pedagoga efektīva darbība mācību un audzināšanas procesā

  • Sadarbības grupu veidošana kolektīvā
  • Izglītības iestādes vide, kas veicina mācīšanu un  mācīšanos, izglītojamā , pedagoga un vecāku savstarpējo sadarbību. (arī audzināšanas kontekstā)
  • Mācību stundu un sadarbības veidošana
  • Audzināšana - personas pamatvērtību izkopšanas process
  • Domāšanas un radošuma metodes un trenniņi
  • Ieradumi.....dzīvesspēks
  • Personības izaugsme
  • Uzņēmība.... uzņēmējspējas
  • Karjeras izglītība       Atpakaļ
Zaļā iela 27 - 13, Ērgļi
LV-4840, Latvija
radosumapils.latvija@gmail.com
+371 26328684
           

Sazinies ar mums

vārds:
E-pasts:
Piezīmes: