Mg.sc.ing., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” vadītāja, lektore. Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece, karjeras konsultante. Ērgļu vidusskolas skolotāja.

Lasīt vairāk...

Dr.sc.admin., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” valdes locekle un trenere. Koučs, “Lumina Learning” praktiķe, lektore vairākās Latvijas augstskolās.

Lasīt vairāk...

Mg. paed., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektore. Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja, pirmsskolas jomas vadītāja Liepājā.

Lasīt vairāk...

Mg. paed., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektore. Aizkraukles novada vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā. Mācību līdzekļa "Lasīsim gudri" līdzautore.

Lasīt vairāk...

Pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma Pils” lektors. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komercdarbības profesionālo priekšmetu pedagogs, praktisko mācību un apmācību vadītājs, kvalifikācijas prakšu vadītājs.

Lasīt vairāk...

Mg. izgl., st.Mg. psych. , Pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma Pils” lektore. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas psihologs; WAPP Pozitīvās psihoterapijas konsultante; Karjeras konsultante; pedagogs.

Lasīt vairāk...

Pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektors. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotājs.

Lasīt vairāk...

Mg. paed., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektore. Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja.

Lasīt vairāk...

Mg. paed., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektore. Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolotāja, sākumskolas, latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases audzinātāja, audzināšanas darba koordinatore.

Lasīt vairāk...

Pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektore. Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolotāja, sociālo zinību un vēstures skolotāja, klases audzinātāja, audzināšanas darba koordinatore.

Lasīt vairāk...

Mg. paed .pieaugušo izglītības iestādes” Ŗadošuma pils” lektore. Rīgas 25.vsk. un Rīgas Lietuviešu vsk. ģeogrāfijas , dabaszinību skolotāja un interešu izglītības rotu pulciņa pasniedzēja.

Lasīt vairāk...Zaļā iela 27 - 13, Ērgļi
LV-4840, Latvija
radosumapils.latvija@gmail.com
+371 26328684
           

Sazinies ar mums

vārds:
E-pasts:
Piezīmes: