18600

Aktīvi un radoši sācies mācību gads Krustpils pamatskolā
Apskatīt komentārus (0)


24.10.2011


 

Vai Latvijā ir daudz skolu ar ekselences skolas statusu? Par to, cik aktīvi un radoši ir gan skolotāji, gan skolēni Krustpils pamatskolā varat uzzināt šajā rakstā.

 

Katrs mācību gads skolēna dzīvē ir pakāpiens izglītībā. Vienmēr skolas gaitu uzsākšana nāk ar cerībām, labu apņemšanos un pārmaiņām. Krustpils pamatskolas kolektīvam 2011.gada septembris ir īpašs, jo ar šo mācību gadu skolai piešķirts Ekselences skolas statuss. Tā strādās kā starpnovadu un pilsētu metodiskais centrs, kas, sadarbojoties ar VSIC, augstskolām un pašvaldību, palīdzēs reformu ieviešanā dabaszinātnēs un matemātikā citām novadu un pilsētu skolām.

Ekselences skolas statuss apliecina atbilstību noteiktiem kvalitātes kritērijiem, kas norāda, ka šajā skolā ir iespējams gūt kvalitatīvu inovatīva mācību darba pieredzi. Ekselences skolas statusam pieteikties varēja tikai tās izglītības iestādes, kas piedalījās Eiropas Sociālā fonda projektā „Dabaszinātnes un matemātika”. Izvērtējot skolu atbilstību šādam statusam, tika ņemti vērā vairāki kritēriji – funkcionālā atbilstība, skolotāju profesionalitāte, skolēnu sasniegumi, skolēnu apmierinātība, mūsdienīgu mācību metožu un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, skolotāju dalīšanās pieredzē par savu darbu, kā arī profesionālā pilnveide. Tāpat tika pievērsta uzmanība skolas vadības iesaistei mācību procesa vadīšanai un pārmaiņu ieviešanai skolā, kā arī pieredzes apmaiņai pārmaiņu ieviešanā citu skolu skolēniem un skolotājiem.

Pateicoties skolas direktores Vijas Stiebriņas, skolotāju Veltas Bojāres, Gunas Pusbarnieces, Ilvas Robežnieces, Leontinas Podnieces, Jolantas Navenickas ieguldītajam nopietnajam un mērķtiecīgajam darbam 2 gadu garumā projektā „Dabaszinātnes un matemātika”, Krustpils pamatskolā tiek veicināta skolēnu interese par dabaszinātnēm un matemātiku, pilnveidots mācību saturs, bagātināta materiāli tehniskā bāze, ir labi aprīkoti kabineti, mācību process risinās moderni, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un atbilstošu pieeju pārmaiņām, kas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā notiek visā pasaulē. Ar šo mācību gadu minētie skolotāji sniegs metodisko atbalstu citu skolu pedagogiem gan individuālajās konsultācijās, gan vadot seminārus un nodarbības, tādejādi palīdzot kolēģiem pilnveidot profesionālās prasmes. Savukārt Ekselences skolas skolotājiem tā ir iespēja turpināt izglītoties, piedalīties tālākizglītības kursos, semināros, lekcijās, arī ar ārvalstu lektoru  piedalīšanos.

7 Krustpils pamatskolas skolotāji- Inese Grauduma, Solvita Ivaņuka, Maija Kīne, Dace Miezīte, Ņina Dekšņa, Ilva Robežniece un Vija Stiebriņa šī gada vasarā guva vērtīgu pieredzi, piedaloties Humānās pedagoģijas nometnē Aglonā, kur nodarbības vadīja lektori ne tikai no Latvijas, bet arī no Krievijas un Lietuvas. Gūtās zināšanas, atziņas, pieredzes apmaiņa ir labs starta punkts jaunām idejām, uzsākot mācību gadu, iedvesmojot kolēģus, kā arī skolēnu vecākus humānai un personiskai pieejai bērnu audzināšanā. Iesaistīšanās Humānās pedagoģijas asociācijā pavērs plašākas iespējas konsolidēt tos sabiedrības radošos spēkus, kuri cenšas dzīvē realizēt kultūras vērtību prioritāti, kuri iestājas par sabiedrības garīgu, tikumisku, ētisku un kvalitatīvu atveseļošanu, veidojot tādu jauno cilvēku paaudzi, kas apzinās atbildību par savām domām un darbiem, pieņem tikumiskos likumus kā pamatu savai dzīvei. Piedaloties Humānās pedagoģijas nometnē Aglonā, esam ieguvuši jaunus draugus, sadarbības partnerus- Klaipēdas M.Gorkija pamatskolas kolektīvs ir izteicis vēlmi sadarboties, dalīties pieredzes apmaiņā, organizējot dažādas aktivitātes. Ceram, ka jau šajā gadā būs pirmā tikšanās ar pedagogiem no Lietuvas.

Jau otro gadu Krustpils pamatskola piedalās pilotprojektā jaunas mācību programmas ieviešanā, kuras pamatā ir radošās domāšanas līdera Edvarda de Bono izstrādātā metodoloģija. Programmas mērķis ir attīstīt skolēnu radošo domāšanu un uzņēmējspējas. Mācību programma tiek ieviesta projekta „Radošās domāšanas attīstība Latvijā” ietvaros. Programmas iniciatori ir ideju grupa „Radošuma pils”, kuru atbalsta biedrība „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” un citi sadarbības partneri. Radošās domāšanas attīstību Latvijā atbalsta arī LR Izglītības un zinātnes ministrija. 2010./2011. mācību gadā notika pilotprojekta I kārta. Šajā apmācību ciklā skolotāja Maija Kīne apguva E.de Bono radošās domāšanas metodes, kuras pielietoja mācību procesā radošās domāšanas stundās 7.klasē. Šajā mācību gadā tiks realizēta pilotprojekta II kārta. attīstot radošo domāšanu skolēniem no 13 gadu vecuma. Lai gan Radošuma pils pārstāvji rekomendē pasniegt E.de Bono metodes atsevišķu mācību stundu veidā, jo tā skolēniem ir iespēja pamatīgāk apgūt jaunus domāšanas veidus, skolotāji var arī integrēt šīs metodes savos mācību priekšmetos. Šāda pieeja Krustpils pamatskolā notiek sociālo zinību stundās.

Pateicoties labiedarbi..lv un sabiedrības atbalstam, ir uzsākta projekta ,,Peldētprasmju apmācība Krustpils pamatskolas skolēniem”  realizācija. Skolēni apgūst iemaņas, kas ļauj justies labi un droši ūdens vidē, kā arī prasmi peldēt, pilnveidot peldēšanas tehniku. Daudz prieka bērniem sagādā peldēšanas nodarbības atpūtas un relaksācijas centrā ,,Citrus”. Skolēnu vecāki ir gandarīti par šo iespēju un atzīst, ka līdz ar peldēšanas prasmju apguvi bērni gūst ne tikai prieku un spēku, bet arī nostiprina savu veselību.

Mākslīgās kāpšanas siena Krustpils pamatskolas sporta zālē ir interesanta alternatīva ierastajiem sporta un atpūtas veidiem. Tā nodrošina iespēju attīstīt jaunus un efektīvus treniņu veidus, kā arī organizēt sacensības telpās. Mākslīgās kāpšanas siena, kurai esam devuši skanīgu nosaukumu ,,Džungļu siena”,  imitē dabīgās klintis un dod iespēju baudīt kāpšanu neskatoties uz laika apstākļiem, vai potenciālām briesmām, kas var apdraudēt kāpjot dabā. Jau tagad vairākas skolas, kā arī jaunsargi ir izrādījuši interesi par šo sienu, un mēs būsim priecīgi uzņemt skolā viesus un kopā piedalīties sportiskajās aktivitātēs.

Maija Kīne
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAZaļā iela 27 - 13, Ērgļi
LV-4840, Latvija
radosumapils.latvija@gmail.com
+371 26328684
           

Sazinies ar mums

vārds:
E-pasts:
Piezīmes: