108898

Sevis izziņa - ceļš uz sadarbību un līderību
14.11.2019


Dr.admin. Kristīne Zaksa,

 “Radošuma pils” izaugsmes trenere, Lumina Learning praktiķe

Gita Meldere,

Lumina Learning partnere Baltijā

Sevis izziņa - ceļš uz sadarbību un līderību

 

Skolas ir jaunu izaicinājumu priekšā - pārejam uz kompetencēs balstītu izglītību, kuras viens no pamatiem ir sadarbība. Lai veiksmīgi sadarbotos un sasniegtu rezultātus, ir nepieciešama izpratne par sevi, par saviem kolēģiem. Ir svarīgi izprast arī ikviena skolēna personību, lai veicinātu bērna interesi par sevi un savu attīstību. Un kā būtu, ja mēs uz skolu raudzītos, kā uz organizāciju, kurā ir tikai līderi? Skolas vadītājs ir līderis, katrs skolotājs ir līderis un katrs skolēns ir līderis. Un arī līderība sākas ar sevis un citu izpratni.

 

Cilvēki nav tipi!

 

Lai labāk izprastu viens otra rīcību, mēs mēdzam izmantot dažādas tipoloģijas. Piemēram, tiek izmantoti jau senajā Grieķijā izveidotie tipi: sangvīniķis, holēriķis, melahnholiķis vai flegmatiķis. Tipoloģiju trūkums ir, ka tie mēdz salikt cilvēkus tipos, izslēdzot tādu īpašību klātesamību, kas raksturo pretējo tipu.

 

sdienās, kur viena no vērtībām ir  cilvēka personības attīstība, ir jāsaprot, ka tipoloģija neveicina izaugsmi. Tipoloģija ieliek cilvēku kastītē, pasakot: “Tu esi TĀDS!” Un šajā brīdī cilvēkam vairs nav intereses attīstīt savas īpašības, jo “viņš ir tāds un viss!”. Tomēr cilvēku likšana tipos ir pagātne. Jaunākie pētījumi pierāda, ka cilvēkam piemīt dažādas īpašības, tai skaitā paradoksāli pretējas īpašības.

 

Reizēm tipus mēs paši izmantojam, lai attaisnotu kādu savu uzvedību. Piemēram, “es taču esmu uz rezultātu orientēts ekstraverts, tāpēc mēdzu būt tiešs, norobežojoties no emocijām. Es tāds esmu un viss!” Patiesībā šādas atrunas ir izvairīšanās no atbildības uzņemšanās. Apzināšanās, ka esmu tiešs un reizēm varu aizskart cilvēkus, pievērš manu uzmanību iespējamajām sekām. Tad es varu pieņemt apzinātu lēmumu, kā man labāk rīkoties konkrētā situācijā.

 

Trīs “Es”

 

 

Jebkuram cilvēkam piemīt spēja ietekmēt un veidot sevi tādu, kāds viņš vēlas būt harmonijā ar sevi un apkārtējiem cilvēkiem.

 

Tādēļ, ir būtiski nepalikt tipoloģiju līmenī, bet doties dziļāk, iepazīt savu īpašību precīzu izpausmi. Svarīgi saprast, kādas manas īpašības izpaužās dabiski, kad jūtos ērti, pats “savā ādā”? Citiem vārdiem sakot, kāds ir mans dabiskais “es”? 

 

Ikdienas izpausmē, esot profesionālajā vidē, mēs iemācāmies jaunas īpašības, ko pieprasa profesija vai amats. Tā rezultātā mēs varam apgūt arī jaunas īpašības un attīstīt esošās, kas veido mūsu ikdienas “es”. 

 

Un tad vēl ir mūsu pārspīlētā “es” izpausme, kad stresa, neparedzētu situāciju vai pārmaiņu gadījumos kādu no savām īpašībām neapzinoties pārspīlējam. Piemēram, kļūstam haotiski, pretojamies pārmaiņām, meklējam konfliktus, “piekasāmies” detaļām utt.

 

Iepazīsot savus trīs “es”, labāk izprotam savu rīcību konkrētās situācijās un varam atrast piemērotākās stratēģijas sevis pilnveidošanai un attīstībai. Kad saprotam sevi, rodas spēja nevērtējoši saprast arī otru cilvēku.

 

Ar ko sākt?

 

Viens no veidiem, kā labāk izprast savas personības iezīmes, ir, piemēram, psihometrisko rīku izmantošana. Viens no jaunākajiem šādiem rīkiem ir Stjuarta Dessona, Lumina Learning sistēmas izveidotāja, radītais Lumina Spark rīks. Šis rīks ir pieejams arī Latvijā.

 

Tas balstās uz K.G.Junga un “lielo piecinieku”, kas ir psiholoģijā iecienīts un plaši lietots personības faktoru modelis. Rīka rezultāti parāda, ka cilvēkam piederošas peronības iezīmes nav iespējams ielikt vienā konkrētā tipā. Rīka autors, Stjuarts Dessons, saka: “Aicinu nelikt cilvēkus tipos, neierobežot cilvēkus. Ieskatamies, kādi viņi patiesībā ir. Iedrošinām cilvēkus apzināt sevī dažādas, reizēm pretējas īpašības.”

 

Lumina Spark rīks uzskatāmi parāda, ka cilvēka personība var būt mainīga. Paejot kādam laikam, gan arējo faktoru ietekmē, gan apzinot savu uzvedību, mēs spējam mainīt savas personības īpašības.

 

Lumina Spark iezīmē astoņus personība aspektus un 24 personības īpašības, kas ir konkrēta brīža uzvedības momentuzņēmums. Tas parāda ainu, kādas ir cilvēka priekšrocības, kā cilvēka uzvedība manifistējas ikdienā un kā tas pats cilvēks izmainās saskaroties ar situācijām, kas viņam izraisa stresu. Informācija palīdz cilvēkam pieņemt lēmumu, kā veicināt savu attīstību un sadarbību ar citiem.

 

Kādas īpašības mums piemīt?

 

Ir zinātniski pierādīts, ka mūs katru vada iedvesma (spontanitāte, elastīgums, spēja pielāgoties), gan disciplīna (uzticamība, strukturētība, mērķtiecīgums). Katram piemīt “lielās bildes” redzējums (konceptuāls, radikāls, ar spilgtu iztēli), kā arī reālista iezīmes (piesardzīgs, praktisks, balstīties uz faktiem). Mēs mēdzam būt ekstraverti (sabiedriski, izteiksmīgi, uzņemties iniciatīvu), gan introverti (spējam vērot, būt ieturēti, personiski). Mēs esam orientēti uz cilvēkiem (piekāpīgi, empātiski, sadarbojamies), kā arī varam būt orientēti uz rezultātu (loģiski, sacensties griboši, izturīgi). Jautājums, cik daudz katrs no šiem pretējiem personības aspektiem un to raksturojošām īpašībām mums ir dabiski izteiktas, ko esam iemācījušies un kuras īpašības pārspīlējam? Kuras īpašības mums padodas vieglāk un kuras prasa no mums lielāku piepūli? Kuru īpašību attīstīšanai man ir vērts veltīt savu enerģiju un kuras es varu atstāt tādas, kādas tās šobrīd ir?

 

Lumina Spark rīks palīdz apzināt, kādas savas dabiskās īpašības es neizmanotju ikdienā un kādas īpašības es izmantoju pārspīlēti. Kāds ir man vēlamākais komunikācijas veids? Kas man jāņem vērā, sadarbojoties komandā? Kā man jāmaina uzvedība, lai sasniegtu labākus rezultātus gan individuāli, gan komandā? 

 

Šāda apzinātība palīdzēs saskatīt arī savos kolēģos un skolēnos viņu īpašības un attiecīgi sadarboties ar tiem efektīvāk, labāku rezultātu sasniegšanai. Mēs pārstāsim izteikt spriedumus un vērtējumus par citiem. Bet tā vietā mērķtiecīgi attīstīsim īpašības, kas mums ir nepieciešamas jebkurā profesijā jebkurā brīdī tagad un nākotnē.

 

Četri principi līdera attīstībai un labāku rezultātu sasniegšanai

 

Pirmais princips ir izpratne par sevi jeb savu īpašību apzināšanās. Vai man labāk patīk paust viedokli grupā, vai arī dodu priekšroku sarunai viens pret viens? Varbūt man abas šīs pieejas vienlīdz labi der? Vai es esmu vairāk tiešs un diplomātisks? Vai man patīk būt elastīgam un spontānam, bet darba situācijās es labprāt pieturos pie iepriekš izstrādāta plāna?

 

Otrais princips ir šo zināšanu izmantošana, lai izprastu citus cilvēkus. Vai es atpazīstu šo dažādo īpašību izpausmes savos kolēģos un savos skolēnos?

 

Piemēram, saruna, ko noteikti ne vienu reizi vien esiet dzirdējuši ikdienā.

“Kāpēc nekad nevar ieplānot izmaiņas stundu sarakstā laicīgi? Kāpēc jūs man par to atkal sakiet pēdējā brīdī? Es taču plānoju savu laiku!”

“Bet kā jūs nesaprotiet, ka mūsdienu vide ir mainīga un mums ir jābūt elastīgiem!?”

 

Ja mēs zinām, ka katrai personībai ir tādas īpašības kā uzticamība (disciplinētība) un spontanitāte, tad mēs saklausīsim, ka šajā sarunā viens dod priekšroku disciplinētībai – striktam laika plānojumam, bet otrs – spontanitātei – brīvam laika plānojumam. Bet tas nenozīmē, ka mūsos nav un nevar būt pretējā iezīme. Mēs varam apzināties savas iezīmes un iemācīties apzināties un pielietot pretējo, atkarībā no situācijas apstākļiem un prasībām. 

 

Pieņemot viens otra īpašības, mēs pieņemam citādo, novērtējam dažādību un netopam aizkaitināti. Tas ir trešais princips. Kādas īpašības ir labāk piemērotas šai situācijai? Kuram konkrētais uzdevums padosies labāk vai ar mazāku piepūli?

 

Ceturtais princips ir spēja likt strādāt šīm visu komandas biedru īpašībām labāka rezultāta sasniegšanai. Tā ir ikdienas darba kultūra, kad sadarbības nolūkos apzināti pieslīpējam katrs savu personību un uzvedību, lai projekts noritētu veiksmīgi.

 

Kā psihometriskie rīki var tikt pielietoti skolā?

 

Psihometriskie rīki var palīdzēt gan skolēniem, gan pašiem labāk apzināt savas spēcīgākās īpašības un īpašība , kas vēl jāpieslīpē. Darbā ar skolēniem un jauniešiem pamanu, ka viņi ir ļoti prasmīgi, bet paši to neapzinās un nespēj noformulēt vārdos savas prasmes un stiprās puses.

 

Un cik lielā mērā mēs katrs spējam aprakstīt savas spēcīgas un pieslīpējamās puses? Mēs paši arī nereti aprobežojamies, sakot tīri virspusēji: “Tev jāmainās. Tev jāatverās. Tev jākļūst sabiedriskākam.”, taču šie teikumi pauž vērtējošu attieksmi, kas neveicina domāt un analizēt, kas tieši man jāmaina savā uzvedībās un kāpēc. Saskaroties ar ticamu un precīzu savu uzvedības mērījumu, cilvēks ierauga bildi un kopā ar izaugsmes treneri meklē atbildes - kāds es vēlos būt? Līdzības var rast medicīnas speciālista darbā. Precīza rentgena bilde un analīžu rezultāti ir atbalsts veselības veicināšanai.

 

Patiesa interese par otru cilvēku un atbilžu meklēšana, kā pieņemt citus un sadarboties, ir līdera – gan vadītāja, gan skolotāja, gan skolēna, neatņemama kompetence. Šāda attieksme transformē attiecības, attīsta personības, iedvesmo un aizrauj. Lumina Learning autors Stjuarts Dessons psihometriskos rīkus iesaka izmantot, lai: “veicinātu sarunu starp cilvēkiem, palīdzot radīt apzināšanos par sevi un savu uzvedību.”

 

Skolu vadības komandas biedriem un katram skolotājam psihometriskie rīki var palīdzēt iegūt skatījumu uz savu šī brīža personības momentuzņēmumu, kas ir skatījums uz sevi no malas. Iegūtā nevērtējošā, bet attīstošā informācija palīdz pieņemt lēmumu, kā es personīgi varu stradāt pie savas personības īpašību turpmākas attīstības. Nevis pretoties pārmaiņām, bet raudzīties uz tām ar zinātkāri. Zināšanas par to, kā sevi vadīt, palīdz veikt izvēles, kā rīkoties stresa situācijās, kā būt autentiskam, kā strādāt tā, lai arī skolēni nepārtraukti apzinātu savu unikalitāti un savas spēcīgās puses.

 

Vēlies būt meistars sadarbības veidošanā savā izglītības iestādē?

Piesakies uz profesionālās pilnveides programmu “Jēgpilnas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana jeb koučings izglītības vadībā”.

Sākam 2020.gada 16.janvārī.

Raksti radosumapils.latvija@gmail.com vai kristine.zaksa@gmail.com

Vairāk informācijas par programmu šeit.

 
      Atpakaļ
Zaļā iela 27 - 13, Ērgļi
LV-4840, Latvija
radosumapils.latvija@gmail.com
+371 26328684
           

Sazinies ar mums

vārds:
E-pasts:
Piezīmes: