Kas ir Radošuma pils?

Radošuma pils ir dažādu nozaru cilvēki, kas apvienojas, lai rastu, iedzīvinātu un dalītos ar metodēm, kuras palīdz veidot personību un izaugsmi atbalstošu vidi Latvijas skolās.


Ko mēs darām?

Iedvesmojam ar praksē un teorijā balstītiem rīkiem veiksmes stāstiem, sniedzam atbalstu - ideju biedrus, metodes un darbības rīkus. 

Ejam soli pa solim,

Pārbaudām praksē,

Iedvesmojam ar praksē balstītiem veiksmes stāstiem.

Mūsu moto:

Izaugsmi veicinoša sadarbība, sadarbību veicinoša izaugsme!


Mūsu vērtības:

Uzņēmīgums,

Radošums,

Atbildība,

Mērķtiecība,

Dzīvesspēks.  

 

Kā tas viss sākās? 

Ideju grupa „Radošuma pils”, kuru izveidojuši vairāki Latvijā zināmi uzņēmēji, tika dibināta 2009. gadā ar mērķi, atbilstoši Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģijai 2030, atbalstīt radošuma attīstību un pielietošanu dažādās dzīves jomās.

"Radošuma pils" misija ir sekmēt Latvijas labklājību, veicinot radošu domāšanu un inovācijas. Tās vīzija ir, ka "Radošuma pils" kļūs par radošās domāšanas atbalsta un veicināšanas centru Latvijā – vispirms, izmantojot de Bono metodi, pēc tam iesaistot arī citas.

 

Līdz šim ar ideju grupas dalību tikuši īstenoti šādi projekti: „Radošās domāšanas attīstība Latvijā”, Edvarda de Bono vizīte Latvijā, Britu padomes Radošuma nedēļa, kā arī vairākas konferences un diskusijas par radošo domāšanu un inovācijām izglītībā.

 

Ideju grupas "Radošuma pils" dibinātāji:

  • Jānis Ošlejs, uzņēmējs
  • Valdis Tilgalis, komunkācijas eksperts
  • Andris Morozovs, uzņēmējs
  • Ivars Skrebelis, uzņēmējs
  • Roberts Dlohi, uzņēmējs

 

Līdz šim...

Lai ieviestu šo mācību priekšmetu, mācību programmas izstrādes grupa sagatavoja metodisko materiālu, kas balstīts uz Edvarda de Bono domāšanas metodēm, izskaidro domāšanas pamatprincipus, aptverot gan kritisko un analītisko, gan radošo domāšanu. Sagatavotais materiāls ietver plašu dažādu metožu un vingrinājumu klāstu, ar kuru palīdzību iespējams strukturēt domāšanas procesu, novērst neauglīgus konfliktus, radīt jaunas idejas. Labāk zināmā no programmā iekļautajām metodēm ir Edvarda de Bono Sešu domāšanas cepuru metode.

Balstoties uz šo materiālu, grāmatas autora brālis Pīters de Bono viesojās Latvijā un vienu nedēļu ilgā seminārā sagatavoja 12 trenerus. Treneru grupa, kura veidojās, apvienojot pāros profesionālus biznesa trenerus un pieredzējušus pedagogus, vairāku mācību semināru laikā nodeva zināšanas par domāšanas metodēm projektā iesaistītajiem Latvijas skolotājiem. Pašlaik fakultatīvais mācību priekšmets tiek pasniegts 7. un 10. klašu skolēniem, kuri pēcāk varēs pielietot iegūtās zināšanas, gan pierādot sevi uzņēmējdarbībā vai kādā citā tautsaimniecības sektorā, gan izmantojot tās jebkurā citā dzīves jomā.

Radošuma pils ir šīs idejas autors un projekta „Radošās domāšanas attīstība Latvijā” koordinators. Šo ieceri nebūtu bijis iespējams īstenot bez plaša atbalstītāju un sadarbības partneru atbalsta: „Sorosa fonds Latvija” ir projektu ir atbalstījis, piešķirot granta finansējumu; „Junior Achievement Latvija” – iesaistot viskompetentākos pedagogus, koordinē metodiskās paraugprogrammas izstrādi; LR Izglītības un zinātnes ministrija un „Apgāds Zvaigzne ABC” ir ieguldījuši savu kompetenci un darbu, un, pateicoties daudzu citu sniegtajam atbalstam, pirmo reizi Latvijā skolēniem ir iespēja metodiski attīstīt radošo domāšanu un uzņēmējspēju.


 Kas ir Edvards de Bono?

Intervijā žurnālam „Rīgas laiks”   Edvards de Bono par sevi saka – „Jā, es esmu domātājs. Nu, precīzāk būtu teikt, ka es esmu domātāju audzinātājs. Un domātājs. Taču domātājs nevis tajā nozīmē, ka es domātu un analizētu to, kas notiek pasaulē. Es radu un veidoju rīkus un procesus, kas paredzēti domāšanai. Radošai domāšanai. To var salīdzināt ar programmētāja darbu, kurš izstrādā programmnodrošinājumu datoriem”.

Edvards de Bono ir vadošā autoritāte radošās domāšanas un domāšanas kā prasmes mācīšanas jomās. Viņš ir izstrādājis domāšanas metodes, kas padara domāšanu daudz efektīvāku, ātrāku un mazina domstarpību rašanos. Pazīstamāko metožu vidū ir „Sešu cepuru domāšanas metode”, CoRT un DATT, kuras tiek izmantotas gan dažādās ar biznesu saistītās jomās, gan skolās visā pasaulē.

Edvards de Bono ir dzmis 1933. gadā Maltā, studējis fizioloģiju un medicīnu, ieguvis zinātņu doktora grādu Oksfordas un Kembridžas universitātēs, strādājis kā pasniedzējs Oksfordas, Kembridžas, Londonas un Harvardas universitātēs, kā arī bijis Rhodes stipendiāts Oksfordā. Radošās domāšanas eksperts ir sarakstījis 67 grāmatas (tulkotas 37 valodās) un savu mūžu veltījis, mācot radoši domāt visdažādākajām auditorijām – uzņēmējiem, zinātniekiem, ekonomistiem, valdībām, māksliniekiem, cietumniekiem un bērniem.

 

Zaļā iela 27 - 13, Ērgļi
LV-4840, Latvija
radosumapils.latvija@gmail.com
+371 26328684
           

Sazinies ar mums

vārds:
E-pasts:
Piezīmes: