Kā tas viss sākās? 

Ideju grupa „Radošuma pils”, kuru izveidojuši vairāki Latvijā zināmi uzņēmēji, tika dibināta 2009. gadā ar mērķi, atbilstoši Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģijai 2030, atbalstīt radošuma attīstību un pielietošanu dažādās dzīves jomās.

"Radošuma pils" misija ir sekmēt Latvijas labklājību, veicinot radošu domāšanu un inovācijas. Tās vīzija ir, ka "Radošuma pils" kļūs par radošās domāšanas atbalsta un veicināšanas centru Latvijā – vispirms, izmantojot de Bono metodi, pēc tam iesaistot arī citas.

 

Līdz šim ar ideju grupas dalību tikuši īstenoti šādi projekti: „Radošās domāšanas attīstība Latvijā”, Edvarda de Bono vizīte Latvijā, Britu padomes Radošuma nedēļa, kā arī vairākas konferences un diskusijas par radošo domāšanu un inovācijām izglītībā.

 

Ideju grupas "Radošuma pils" dibinātāji:

  • Jānis Ošlejs, uzņēmējs
  • Valdis Tilgalis, komunkācijas eksperts
  • Andris Morozovs, uzņēmējs
  • Ivars Skrebelis, uzņēmējs
  • Roberts Dlohi, uzņēmējs

 

Līdz šim...

Lai ieviestu šo mācību priekšmetu, mācību programmas izstrādes grupa sagatavoja metodisko materiālu, kas balstīts uz Edvarda de Bono domāšanas metodēm, izskaidro domāšanas pamatprincipus, aptverot gan kritisko un analītisko, gan radošo domāšanu. Sagatavotais materiāls ietver plašu dažādu metožu un vingrinājumu klāstu, ar kuru palīdzību iespējams strukturēt domāšanas procesu, novērst neauglīgus konfliktus, radīt jaunas idejas. Labāk zināmā no programmā iekļautajām metodēm ir Edvarda de Bono Sešu domāšanas cepuru metode.

Balstoties uz šo materiālu, grāmatas autora brālis Pīters de Bono viesojās Latvijā un vienu nedēļu ilgā seminārā sagatavoja 12 trenerus. Treneru grupa, kura veidojās, apvienojot pāros profesionālus biznesa trenerus un pieredzējušus pedagogus, vairāku mācību semināru laikā nodeva zināšanas par domāšanas metodēm projektā iesaistītajiem Latvijas skolotājiem. Pašlaik fakultatīvais mācību priekšmets tiek pasniegts 7. un 10. klašu skolēniem, kuri pēcāk varēs pielietot iegūtās zināšanas, gan pierādot sevi uzņēmējdarbībā vai kādā citā tautsaimniecības sektorā, gan izmantojot tās jebkurā citā dzīves jomā.

Radošuma pils ir šīs idejas autors un projekta „Radošās domāšanas attīstība Latvijā” koordinators. Šo ieceri nebūtu bijis iespējams īstenot bez plaša atbalstītāju un sadarbības partneru atbalsta: „Sorosa fonds Latvija” ir projektu ir atbalstījis, piešķirot granta finansējumu; „Junior Achievement Latvija” – iesaistot viskompetentākos pedagogus, koordinē metodiskās paraugprogrammas izstrādi; LR Izglītības un zinātnes ministrija un „Apgāds Zvaigzne ABC” ir ieguldījuši savu kompetenci un darbu, un, pateicoties daudzu citu sniegtajam atbalstam, pirmo reizi Latvijā skolēniem ir iespēja metodiski attīstīt radošo domāšanu un uzņēmējspēju.

Zaļā iela 27 - 13, Ērgļi
LV-4840, Latvija
radosumapils.latvija@gmail.com
+371 26328684
           

Sazinies ar mums

vārds:
E-pasts:
Piezīmes: