2015

Pašvaldību vadītāji! Kultūras, izglītības un sociālā darba organizatori!
12.11.2015

Gada noslēgums parasti nāk ar jaunām idejām, vēlmēm un apņemšanos darbu darīt labāk, jēgpilnāk, interesantāk, savu dzīvi organizēt radošāk! Kā nonākt līdz risinājumam? Skatieties sadaļā kursi un semināri!

Lasīt vairāk ...


"Patiesi ass ... zāģis foreļupes krastā"
25.09.2015

2015. gada 3. oktobrī "Nītaures Radošuma pils" rudens talka "Patiesi ass ... zāģis foreļupes krastā" Attīram skaisto Mergupes gravu! Mīļie Draugi, Atbalstītāji, Radošā inteliģence un Inovatori! Laipni aicināti "Nītaures Radošuma pils" rudens talkā "Patiesi ass ... zāģis foreļupes krastā"!

Lasīt vairāk ...


RADOŠUMA PILS “ATVĒRTĀS DURVIS”
25.09.2015

9. oktobris Plkst. 14:30 – 16:00 Rīgas Valda Zālīša sākumskola, Kalpaka bulvāris 8, Aktu zāle, 3.stāvs Pasākuma laikā iepazīstināsim Jūs ar “Radošuma pils” piedāvātajām apmācību programmām izglītības vadītājiem, pedagogiem un vecākiem. Kā arī pēc programmu prezentācijām neformālā gaisotnē būsim priecīgi apspriest ar Jums iespējamos sadarbības virzienus.

Lasīt vairāk ...


KOUČINGA KURSU ABSOLVENTU VAKARS
08.09.2015

Vai atceries to radošumu, izaugsmi, atbalstu, ko ieguvi Radošuma pils kursu laikā? Aicinām turpināt atbalstīt vienam otru un augt kopā!

Lasīt vairāk ...


ICF Latvija aicina 2.oktobrī uz konferenci "Izcila līderība"
03.09.2015

Latvijas ICF nodaļas komanda šīs konferences ietvaros piedāvā ikvienam līderim un koučam iepazīt 3 izcilu kouču pieredzi. Izmantojiet izdevību pieteikties dalībai par īpašu dalības maksu līdz 15.septembrim!

Lasīt vairāk ...


SKOLU VADĪTĀJIEM UN VIŅU VIETNIEKIEM Jēgpilnas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana, jeb koučings skolā.
01.09.2015

Galvenās tēmas: Raports - efektīvas sadarbības pamatu izveidošana, individuālās attīstības apzināšanās nozīme un veicināšana, mērķu izvirzīšana, sasniegšana un attīstības plānošana, kas noved pie praktiska rezultāta,vērtību nozīme efektīvā darbībā, ilgtspējīgas iekšējās motivācijas veidošanā, apgūtās informācijas integrēšana praksē, gūstot maksimālu atdevi no zināšanām.

Lasīt vairāk ...


SKOLOTĀJIEM Jēgpilnas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana, jeb koučings skolā.
01.09.2015

Skolotāji Latvijā atzīst, ka viena no lielākajām problēmām viņu darbā ir skolēnu motivācijas trūkums. Neseni pētījumi liecina, ka skolēnu motivāciju lielā mērā ietekmē tas, cik lielā mērā viņš jūtas apmierināts ar dzīvi kopumā. Savukārt apmierinātību lielā mērā ietekmē tas, cik atbalstīts skolēns jūtas no pedagogu puses. Savukārt pedagogu apmierinātība un vēlme darbā izrādīt iniciatīvu un pielietot dažādas radošuma metodes, lielā mērā atkarīga no skolas vadības atbalsta, kā arī savstarpējās komunikācijas. Jautājums ir – kā mēs varam veidot šo atbalsta vidi gan skolotājiem, gan skolēniem, kurā skolotāji jūtas apmierināti, motivēti un iniciatīvas pilni un skolēni – saprasti un atbalstīti? Atbildot uz reālām skolu vadītāju ikdienas problēmām, kas ietekmē gan skolas, gan skolēnu rezultātus, tika radīta biznesa praksē un pētījumos balstīta programma skolotājiem un skolu vadītājiem

Lasīt vairāk ...


36 stundu kursi „Domāšana kā prasme rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam”
28.08.2015

Kursu mērķis ir veidot kursu dalībniekiem priekšstatu par strukturētas domāšanas un radošuma metožu lomu, mācot skolēniem ideju radīšanas, darba plānošanas un īstenošana prasmes, motivējot viņus rīcībai un rezultāta sasniegšanai. Kursu pirmās nodarbības 16.-17. oktobrī Rīgā

Lasīt vairāk ...


Seminārs Bērnu uzvedības traucējumi pirmskolas vecumā un pedagoga rīcība tajā
20.08.2015

Pētījumi liecina, ka mūsdienās arvien lielāka nozīme ir savstarpējai komunikācijai un sadarbībai. Visa pamatā ir pareiza motivēšana, lai savstarpēji sadarboties būtu gatavi gan pedagogi, gan vecāki, gan bērni. Atbildot uz reālām pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju ikdienas problēmām, kas ietekmē gan izglītības iestādes, gan bērnu attīstību, tiek piedāvāts praksē un pētījumos balstīts seminārs pirmskolas pedagogiem un citiem interesentiem.

Lasīt vairāk ...


Creativity needs nurturing: Enchancing creative school culture through cross-sectional network II Radošas skolas kultūras sekmēšana starpnozaru sadarbībā II
10.08.2015

Vispārīga informācija par projektu: piedalīšanās sadarbības tīkla tikšanās Tallinā: konference „Creative teaching in Estonian way”, (Tallinas Universitāte 6 – 7.marts, 2015), piedalīšanās ar referātiem konferencē „Radoša skola – 2015” (RPIVA, 16 – 17.marts), piedalīšanās konferencē „Let’s create a childhood together” un ideju apmaiņā Šauļos (Šauļu Universitāte 28 – 29. maijs, 2015), Ķesterciema nometnes organizācija.

Lasīt vairāk ...


Radošuma pils vasaras iedvesmas nometne pedagogiem
10.08.2015

No 5.-7. augustam Ķesterciemā norisinājās Radošuma pils organizēta vasaras nometne pedagogiem. Nometnes mērķis bija turpināt veidot un stiprināt platformu pieredzes apmaiņai, izmantojot dažādas iekšējo motivāciju veicinošas metodes skolā, piemēram, koučingu un radošās domāšanas veicinošas metodes.

Lasīt vairāk ...


Radošuma pils vasaras iedvesmas nometne pedagogiem – nu jau tradīcija!
03.06.2015

Šajā vasarā, no 5. līdz 7.augustam, Radošuma pils piedāvā trīs dienu nometni Ķesterciemā, jūras krastā.

Lasīt vairāk ...


Dullajiem pieder pasaule!
13.03.2015

13. februārī Smiltenes tehnikumā pulcējās Vidzemes reģiona izglītības iestāžu darbinieki, lai piedalītos seminārā „Izglītības iestādes darbības stratēģiskās plānošanas aspekti”. Dienas gaitā visvairāk tika spriests par izaugsmi veicinošas vides veidošanu un radošumu kā galveno resursu izglītības iestādes sekmīgai attīstībai, īpaši akcentējot skolu vadītāju lomu pedagoģiskā kolektīva potenciāla vairošanā.

Lasīt vairāk ...


Radošuma pils seminārs Ērgļu vidusskolā
10.01.2015

Laikā, kad šķiet, teju visas metodes ir zināmas un kārtējie „Jaunumi” jau nogurdina ar savu daudzsološo banalitāti ir vērts apzināties vērtības, kas jau ir, un jautājums rodas vairāk, nevis par to, ko vēl pamācīties, bet ko un kā iespējams darīt un paveikt Latvijas apstākļos. Plaša mēroga praktiskās pieredzes semināri nu jau kļūst par „Radošuma pils” tradīciju, jo ļauj ne tikai paraudzīties uz metodēm no kolēģu skatu punkta, bet arī iedvesmoties, gūt praktisku piemērus un piedzīvot „uz savas ādas”. Uz šādu praktisko pieredzes apmaiņu 9. janvārī „Radošuma pils” aktīvisti bija pulcējušies Ērgļos pie pieredzējušām labās prakses īstenotājām Ērgļu vidusskolā - direktores Ineses Šaudiņas un skolotājas Ineses Zlaugotnes. Par turpmākajiem pasākumiem informācija www.facebook.com/radosumapils

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2022 (1)   2021 (1)   2020 (2)   2019 (6)   2018 (18)   2017 (13)   2016 (9)   2015 (14)   2014 (13)   2013 (6)   2012 (18)   2011 (31)   2010 (30)   2009 (10)   
Zaļā iela 27 - 13, Ērgļi
LV-4840, Latvija
radosumapils.latvija@gmail.com
+371 26328684
           

Sazinies ar mums

vārds:
E-pasts:
Piezīmes: